Adatvédelmi tájékoztató

 

A Táncsics-Cipő Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.tancsicscipo.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról,a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az adatkezeléshez hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Vásárló személyes adatainak kezelése a www.tancsicscipo.hu oldalra történő regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A Vásárló a regisztráció törlését, adatainak módosítását bármikor kérheti az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, a Szolgáltató 7 napon belül köteles módosítani vagy törölni az adatokat. A regisztrációt a Vásárló bármikor saját maga is törölheti, a Fiókom menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva. A Táncsics-Cipő Kft. viszont nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály kötelezi. (pl. a számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség). A Vásárló személyes adatait a Vásárló is bármikor módosíthatja, bejelentkezés után a Fiókom menüpontra kattintva.

3. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Technikai adatok:
A honlap böngészése közben technikai adatokat gyűjtünk a Felhasználóról, mint például a Felhasználó IP címe, használt operációs rendszer, böngésző, egyéb analitikai adatok. Az így nyert adatokhoz a Felhasználó nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A Felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében valamint statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat személyes azonosításra nem tudja és nem is használja fel a Szolgáltató.

Regisztráció során kötelezően megadandó adatok:
felhasználónév, jelszó, e-mail cím, teljes név, számlázási cím, szállítási cím, mobiltelefonszám. A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Cookiek (sütik):
A weboldalunk cookiekat (sütiket) használ, melyek szükségesek a felhasználói élmény fokozása érdekében. A weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul a sütik használatához. Amennyiben nem kívánja a sütiket engedélyezni, úgy a böngészőjében letilthatja azokat. Ebben az esetben a honlap funkciói csak részben érhetőek el. Sütiket használunk: a kívánságlistákhoz, az utoljára megtekintett termékekhez vagy a kosárhoz.

Harmadik féltől (Google, Facebook) származó sütik: A Felhasználó szokásaival, meglátogatott oldalakkal kapcsolatosan gyűjt információkat. Ezeket elemzésekhez, statisztikákhoz, vagy hirdetések teljesítményének mérésére használjuk fel. A Felhasználó személyére ezekből nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében használja fel.

A harmadik féltől származó sütikhez tartozó adatvédelmi irányelveket a szolgáltatók weboldalán olvashatja el: 

Google adatvédelmi irányelvek
Facebook adatvédelmi irányelvek

4. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A megadott és technikai adatokat Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kivéve abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (A Magyar Postának és a DPD Futárszolgálatnak adatokat adunk át a szállítás sikeressége érdekében, mint pl. az Felhasználó szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát, valamint Online fizetés esetén a Barion Payment Zrt. részére, amennyiben bankkártyával vagy Barion egyenleggel fizeti ki a rendelése összegét)

A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A Szolgáltatón kívüli adatfeldolgozók:

Magyar Posta Zrt.,1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463, www.posta.hu

DPD Hungária Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 14/b, Cégjegyzék-szám: Cg. 01-09-888141, www.dpd.com/hu

Six Payment Services (Europe) S.A., Luxembourg, 3565 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann, Cégjegyzék-szám: B 144087, www.six-payment-services.com

Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-048552, www.barion.com/hu

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

4.1 Adattovábbítás:

Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adattovábbítás célja online fizetés lebonyolítása. Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk:

Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-048552, www.barion.com/hu

4.2 Adatbiztonság:

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind azadatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

5. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatáshoz való jog:

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 9021 Győr, Baross G. u. 8. - Táncsics-Cipő Kft.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

a. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,

b. döntést hozni, és

c. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2. Panasszal a NAIH- hoz fordulhat

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban 
- a Felhasználó azonosítását,
- a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről a Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. Természetesen abban az esetben, ha a Szolgáltató ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításról.

7. HÍRLEVÉL

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse; hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet; ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje; hírlevélről való leiratkozás biztosítása és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül. A leiratkozás lehetőségének biztosítása kötelező a Szolgáltató részéről. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges. (Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével). Hírlevél küldés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-111759/2017.

8. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Név: Táncsics-Cipő Kft.
Székhely: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8. 1.em. 17.
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-017229
A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál bejegyezve.
Adószám: 14539705-2-08
Közösségi adószám: HU14539705
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-63499/2013.
Iparkamarai regisztrációs szám: GY14539705
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szerver, tárhely: Elin.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9024 Győr, Déry T. u. 11., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

9. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA

A regisztrációval vagy a törzsvásárlói kártya adatlapjának kitöltésével a Vásárló hozzájárul, hogy a megadott információkat - beleérve személyes adatait is - a Táncsics-Cipő Kft. elektronikus és papír alapú nyilvántartásába felvegye és feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás célja a Törzsvásárlói kártya Rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, illetve a Vásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről. Az adatokat a Táncsics-Cipő Kft. bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.

A Törzsvásárlói kártya jogosultja jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges. A hűségprogram NAIH nyilvántartási száma: NAIH-111760/2017

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2017.09.13.

Kívánságlista

Nincs termék a kívánságlistán.